LAN METODOAK

HAUR ETA NERABEAK (4 urtetik aurrera)

Gure esku-hartzean honako hiru urrats hauek bereizten dira:

1.  EBALUAZIO OROKORRA

Haurraren edo nerabearen trebetasun guztiei buruzko eta ingurune osoari buruzko azterlan osoa egiten dugu.

Betiere, merkatuko tresnarik berrienak, baliagarrienak eta fidagarrienak erabiltzen ditugu horretarako.

Eskolaren Eragina

Ikastetxeari buruzko informazioa jasotzen dugu; horretarako, irakasleengana jotzen dugu eta zenbait test, erregistro eta galdesorta betetzeko eskatzen diegu, honako hauei buruzkoak: haurrak edo nerabeak eskolan dituen trebetasunak, ikasgelan duen portaera eta ikaskideekiko harremanak.

Familiaren Eragina

Gurasoekin aurrez aurre hitz egiten dugu, haurraren do nerabearen arazoen eta familiaren egoeraren berri izateko. Gurasoek ere zenbait test, erregistro eta galdesorta bete behar izaten dituzte.

Haurren edo nerabearen gaitasunak

Zenbait proba psikologiko eta hezkuntza-probaren bitartez, egun batzuetan haurraren edo nerabearen gaitasun eta trebetasun guztiak ebaluatzen ditugu: adimena, irakurketa-idazketa, arreta, ikasteko ohitura eta trebetasunak, hiperaktibitatea, gizarte-harremanak eta abar …

psicologia infantil
tumbado

2.  TXOSTENA EGITEA

Behin informazio guztia bildu ondoren, psikologo eta hezkuntza-adituek arazoaren ezaugarriei eta arrazoiei buruzko ondorio bat ateratzen dute eta arazoa konpontzeko jardunbideak ezartzen dituzte.

Hori guztia osoko txosten zehatz batean jasotzen dute jarraian.

 

3.  TRATAMENDUA

Gurasoekin beste elkarrizketa bat izaten dugu informazioa itzultzeko, hau da, problematika zehatz-mehatz azaltzeko eta txostena emateko.

Gurasoen esku zenbait jardunbide jartzen ditugu, eta beharrezkoa bada ikastetxeetara ere jotzen dugu, irakasleei ere nola jardun behar duten adierazteko.

Aldian-aldian zentroko arduradunak guraso eta irakasleekin harremanetan jartzen dira, koordinazioa hobetzeko.

Zenbaitetan, haurrarekin edo nerabearekin esku hartzeko programak diseinatzen ditugu, eta gure zentroetan astean behin edo bi aldiz aplikatzen ditugu, haien gabeziak betetzeko.

HAUR TXIKIAK (4 urte arte)

1.  ELKARRIZKETA GURASOEKIN

Gurasokin bat edo bi elkarrizketa egiten dira, seme-alabei buruzko informazioa biltzeko.

2.  GURASOENTZAKO JARDUNBIDEAK

Gurasoei arazoa azaltzen zaie eta haurraren portaera kudeatzeko jarraibideak ematen zaizkie. Gerora gurasoekin jarraipena ezartzen da, jarraibideak behar bezala aplikatzen ari direla ziurtatzeko.

metodos-nino
TRATAMENDUAK
psicologia-tratamientos-chico
 • Arreta Eskasia
 • Kontzentrazioa
 • Hiperaktibitatea
 • Gogoetazaletasuna
 • Oldarkortasuna kontrolatzea
 • Ikasteko Zailtasunak
 • Irakurri eta idazteko arasoak
 • Dislexia
 • Ikasteko ohitura eta teknikak
 • Azterketekiko herstura
 • Eskola-porrota
 • Gizarte-harremanetarako eta egokitzeko arazoak
 • Herabetasuna
 • Autoestimu Urria
 • Herstura eta estresa
 • Depresioa
 • Beldurrak eta Fobiak
 • Loharen Nahastea
 • Esfinterren kontrola (Enuresia – Enkopresia)
 • Portaera-arasoak
 • Gurasoentzako Aholkularitza
 • Beste Batzuk
JARDUERAK

Gaitasun sozialak lantzeko taldea: sozializatzen ikasten

Haurren taldeak, 6 – 12 urte bitartean.
Nerabeen taldeak 12 – 18 urte bitartean.
Helduen taldeak, 18 urtetik aurrera.
 • Arazoak konpontzeko edo sahiesteko trebetasunak.
 • Portaera oldarkor edo uzkur edo lotsakorrak murriztu.
 • Besteekiko harremanetan hobetu.
 • Probokazioei aurre egiteko gaitasunak.
 • Asertibitatea eta norberaren buruarengan konfidantza.

Gizarte harreman positiboak mantentzeko gaitasunak, bakoitzaren garapenean ezinbesteko baldintza gisa hartzen dira, familian, gizartean, edo eskolan moldatzen laguntzen dute, eta baita auto-kontzeptu eta autoestimu ezin hobe bat izaten.

psicolgia-ninos-felices
psicologia-ninos-estudio

Ikasteko teknikak eta trebetasunak lantzeko saioa

 • Ikasle bezala antolatzea
 • Ikasteko eguneroko ohitura
 • Testuak ulertzeko trebetasunak
 • Azterketak prestatzeko jarraibideak
 • Jakin beharrekoak eraginkortasunarekin gordetzen ikastea
 • Hainbat teknikak
Ikasle askok kalifikazio onak ateratzeko gaitasuna badute ere, zenbait alditan ez dute lortzen, ikasteko teknika edo trebezia nahikoa ez dutelako.

Adimenaren hobekuntza


Hobeto pentsatzen ikasteko teknikak.
Buru ahalmenaren hobekuntza, adimen trebezia lortuz.

Zeinbait alditan, nahiz eta buru ahalmen haundia izan, ez dakigu guztiz erabili gure bizitzen kalitatea hobetzeko.

Arretaren hobekuntza


Ikasle askok ez dira gai denbora zehatz batez ikasketan arreta mantentzeko.

Arreta hobetzeko programekin, garrantzia duten gauzei arreta ipintzen ikasiko dute, eta denbora luzez ikasteko behar den arreta mantentzea lortuko dute.

Idazketan eta irakurketan hobekuntza. Dislexia.


Zuzenki eta jariakortasunez irakurtzen eta idazten laguntzen du.
Dislexia arazoak konponduz.
Ortografian eta numerologian hobetuz.